Forsberg ARK utgjorde arkitektrådgivare vid renovering av en lägenhet i en villa. Rådgivningen bestod av möten, diskussioner, skisser, ritningar, önskemål och kompromisser.

Nedan följer två av skisserna som användes som underlag under renoveringen, och som visar det slutgiltiga resultatet. Den senare användes som beskrivande ritning när hyresvärden letade hyresgäster framåt.