Under våren 2018 medverkade Forsberg ARK i bygglovs- och renoveringsarbetet i en villa i Skåne.

Bygglovet inkluderade placering av kamin och anslutning till befintlig skorsten. Behöver ni också hjälp med bygglov och rådgivning till renovering, kontakta forsbergark@gmail.com för mer information

Nedan följer före- och efterbilder från renoveringen.