Mitt namn är Ellen Forsberg, och det är jag som driver Forsberg ARK.
Kandidatexamen i Arkitektur, från KTH, avlagd våren 2017.

För mer information kring tidigare erfarenheter och utbildningar, se LinkedIn.