Forsberg ARKs affärsidé är att utföra tjänster och skapa produkter som på något sätt informerar om, värnar om eller förbättrar vår närmiljö och Jordens klimat. Fokus ligger på arkitektur och det är där kontoret lägger sitt mesta krut.

Vill du läsa specifikt om fotograferingar och illustrationer, hänvisar jag dig vidare här: fotografi och illustration.

Världskarta

Vi lever på en planet vars resurser vi utnyttjar och exploaterar långt mer än vad den tillåter. De ändliga resurserna tar förr eller senare slut, och vi människor på Jorden behöver kunna leva liv som innebär ett minskat användande av dessa. Forsberg ARK arbetar därför mycket med att synliggöra problematiken, och försöker ge förslag på hur vi skulle kunna bygga och leva på andra sätt, med hjälp av förnybara och flödande resurser.

Vill du läsa mer om klimatförändringarna, Jordens resurser och människans påverkan på planeten kan Forsberg ARK hänvisa till bland annat Regeringens Miljömål, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen.

De fyra viktigaste värdeorden Forsberg ARK arbetar med är:

Miljövänligt
Material och metoder ska så långt det är möjligt vara miljövänliga. Detta betyder att material görs och byggnader byggs på sätt och med komponenter som inte orsakar farliga utsläpp. Detta gäller hela livscykeln: när produkter skapas eller produceras, används och vid återvinning eller återanvändning. För Forsberg ARKs del innebär det bland annat att arkitektur skapas med material som består av förnybara resurser, så som trä och biologiska material, samt andra naturmaterial.

Hållbart
Hållbarhet på Forsberg ARK handlar om att skapa arkitektur som är hållbar i tidsperspektivet. Detta betyder att material och utformnings ska hålla över lång tid. Men material slits, och målet är att det är att enkelt kunna åtgärda det som är fel, utan att behöva renovera och ändra mer än nödvändigt.

Flexibelt
Att skapa flexibel arkitektur är ett mått på hållbarhet. Detta betyder att rum kan användas på olika sätt, och på olika enkla sätt göras om för att passa framtida behov.

Utmanare
Forsberg ARK ska sträva efter att vara utmanaren. Kontoret arbetar normbrytande och testar gärna skisser och förslag som inte är gjorda efter dagens mallar på hur vi lever eller bor. Detta kan handla om att testa nya material, nya konstruktionsprinciper eller utmana vårt sätt att se på levnadsstandard och konsumtion.

 

Arkitekten bakom projekten?

 

Mitt namn är Ellen Forsberg, och det är jag som driver Forsberg ARK.
Kandidatexamen i Arkitektur, från KTH, avlagd våren 2017.

För mer information kring tidigare erfarenheter och utbildningar, se LinkedIn.

DSC_0575.png