DSC_0017

 

Fasad A-A Skala 1-100 A3

Det här ett bostadsprojekt, som tydlig tar avstamp i tomt och plats. Tomten ligger i Täby, norra Stockholm. Projektet är del av ett större perspektiv och ingår i tanken om den förtätade staden, förtätning av villastaden.

Tekniskt snitt 1-40,1-10 A3-01

Projektet har tre olika beställare, och därmed tre olika lägenheter, två i det större huset, och en i Attefallshuset (det mellersta), med tillhörande kontor i samma storlek som en Friggebod.

Huset är konstruerat av en massivträstomme, där ytterväggarna och en hjärtvägg är bärande. Fönstersättningen längs husens långsidor är av betongglas, och gavlarna öppnas upp med helglasade fasader. Mellan husen byggs en gemensam terrass, denna yta delas mellan de boende och ger en gemensam ingång till den delade tvättstugan.

Planer 1-200 A3-01Det övergripande konceptet är husets längsgående rörelse och den fria planen. Tanken är att rummen ska gå att använda på olika sätt, och skapa olika rörelser. Att kunna gå runt, och nå rum från flera håll var en stark ståndpunkt.

DSC_0025

Detta är ett projekt gjort under arkitektutbildningen på KTH Arkitektur.