DSC_0425

Sektion A-A 1-100 A3-01

Detta projekt är ett lärocenter i Slakthusområdet, i södra Stockholm. Målgruppen är gymnasieelever, och byggnaden är inte en skola, utan en plats för eleverna att vara på utanför skoltid. Det ska bland annat finnas utrymme för studier, umgänge och aktiviteter.

Projektet tar avstamp i en idé om att skapa genomtänkta lärandemiljöer även för äldre elever, på samma sätt som yngre barn idag får genomtänkta förskolor. Konceptet handlar om en undersökning där förskolepedagogiken Reggio-Emilia appliceras i rum för ungdomar. Tanken är att låta färg, form och material berätta om rumsligheter och möjligheter i byggnaden, som annars har en öppen och fri planlösning.

 

Pedagogiskt koncept

 

Teknisk sektion med perspektiv UPPDATERAD-01-01

 

Byggnaden vänder sig till en mindre park med en glasfasad, och träden i parken har låtit ge form åt den sydöstra fasaden. Byggnaden har även glasad fasad mot gatan, så att den  på ett enkelt och poetiskt sätt reflekterar de befintliga husen i området.

DSC_0434

 

 

Entréplan består av infozon och entré, servering och en utställning. Neråt finns ett multifunktionellt torg och en blackbox. Uppåt finns istället öppna lärandemiljöer, studie- och grupprum samt bibliotek och administration. Kommunikationen sker med hjälp av den stora spiraltrappan, som sträcker sig från källarvåning till takterrass.

DSC_0479

Detta projekt är mitt kandidatarbete från arkitektutbildningen på KTH Arkitektur.